DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
 DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC Giá 300.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

 

NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ KẾT QUẢ
HÔM NAY LOADING… LOADING…
20/01/2020 29-92-20-02-34-43-39-93-28-82-27-72 Miss
19/01/2020 40-04-30-03-50-05-70-07-80-08-90-09 Miss
18/01/2020 06-60-26-62-46-64-66-86-68-96-69-16 Win 06
17/01/2020 22-33-28-73-37-82-13-31-12-21-51-15 Miss
16/01/2020 80-08-82-28-84-48-86-68-88-89-98-83 Win 82
15/01/2020 01-10-61-16-81-18-91-19-71-17-51-15 Win 10
14/01/2020 66-56-65-76-67-86-68-96-69-46-64-36 Win 64
13/01/2020 72-27-09-90-18-81-36-63-45-54-07-70 Miss
12/01/2020 77-78-87-79-97-75-57-76-67-73-37-72 Miss
11/01/2020 20-02-21-12-22-23-32-25-52-26-62-29 Miss
10/01/2020 06-60-08-80-04-40-03-30-05-50-07-70 Miss
09/01/2020 79-97-74-47-73-37-70-07-76-67-75-77 Win 74
08/01/2020 18-81-16-61-14-41-12-21-01-10-11-71 Miss
07/01/2020 14-41-24-42-34-43-45-54-64-46-74-47 Win 54
06/01/2020 12-21-03-30-49-94-58-85-67-76-11-22 Win 12
05/01/2020 25-52-65-56-45-54-35-53-05-50-58-85 Miss
04/01/2020 49-94-14-41-15-51-16-61-34-43-12-21 Win 49
03/01/2020 13-31-23-32-45-54-67-76-89-98-69-96 Miss
02/01/2020 12-21-13-31-14-41-07-70-08-80-04-40 Win 04
01/01/2020 46-64-36-63-56-65-29-92-01-10-08-80 Miss
31/12/2019 93-39-89-98-43-34-49-94-02-20-24-42 Miss
30/12/2019 38-83-33-88-08-80-31-13-89-98-37-73 Win 88
29/12/2019 57-75-59-95-37-73-77-55-58-85-78-87 Miss
28/12/2019 23-32-63-36-46-64-13-33-31-53-03-73  Miss
27/12/2019 55-77-57-75-58-85-74-47-53-35-59-95 Win 77
26/12/2019 39-93-37-73-35-53-33-31-13-30-03-99 Win 39
25/12/2019 81-18-83-38-85-58-87-78-89-98-88-11 Win 81
24/12/2019 94-49-95-59-57-75-76-67-97-79-99-77 Miss
23/12/2019 20-02-22-24-26-62-28-82-29-92-12-21 Win 24
22/12/2019 00-01-10-11-02-03-30-05-50-08-80-09 Miss
21/12/2019 02-20-25-52-57-75-70-07-39-93-78-87 Miss
20/12/2019 26-62-23-32-25-52-22-33-21-12-28-82 Miss
19/12/2019 89-98-88-87-78-85-58-83-38-81-18-80 Win 81
18/12/2019 59-95-58-85-57-75-56-65-54-45-53-35 Miss
17/12/2019 00-22-44-66-88-11-33-55-77-99-02-20 Win 22
16/12/2019 69-96-68-86-67-76-65-56-64-46-63-36 Win 68
15/12/2019 30-03-31-13-32-23-33-34-43-35-53-36 Miss
14/12/2019 06-60-64-46-65-56-66-67-76-68-86-69 Miss
13/12/2019 80-08-82-28-84-48-86-68-88-44-58-85 Miss
12/12/2019 70-07-72-27-71-17-73-37-74-47-75-57 Win 47
11/12/2019 59-95-58-85-57-75-56-65-55-53-35-54 Win 85
10/12/2019 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-34-43 Win 33
09/12/2019 05-50-09-90-07-70-03-30-01-10-00-55 Miss
08/12/2019 98-89-96-69-94-49-92-29-90-09-99-79 Miss
07/12/2019 18-81-38-83-58-85-78-87-98-89-08-80 Win 38
06/12/2019 26-62-25-52-24-42-35-53-36-63-29-92 Miss
05/12/2019 20-02-21-12-22-23-32-24-42-25-52-26 Miss
04/12/2019 52-25-53-35-54-45-55-56-65-57-75-58 Miss
03/12/2019 89-98-16-61-25-52-34-43-07-70-17-71 Miss
02/12/2019 79-97-88-15-51-24-42-33-06-60-98-89 Win 97
01/12/2019 26-62-20-02-23-32-24-42-28-82-29-92 Miss

 

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.  DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ Để tránh trường hợp nhận phải …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.  DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ Để tránh trường hợp nhận phải …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ Để tránh trường hợp nhận phải số …