DÀN LÔ 2 NHÁY CAO CẤP

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC Giá 2.000.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP

THỒNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY SUPPER VIP
NGÀY DÀN LÔ 2 NHÁY KẾT QUẢ
HÔM NAY LOADING… LOADING…
14/10/2019 13-31 Miss
13/10/2019 18-81 Win   81×2
12/10/2019 68-86 Win   86×2
11/10/2019 23-32 Miss
10/10/2019 29-92 Win   29-92
09/10/2019 27-72 Win   27-72
08/10/2019 79-97 Win   97
07/10/2019 07-70 Miss
06/10/2019 56-65 Win   56×2
05/10/2019 25-52 Win   25-52×2
04/10/2019 29-92 Win   29-92
03/10/2019 01-10 Win   01
02/10/2019 15-51 Win   15-51
01/10/2019 18-81 Miss
30/09/2019 56-65 Win   65
29/09/2019 80-81 Win   80×2-81
28/09/2019 12-21 Win   12×2
27/09/2019 90-09 Win   90
26/09/2019 39-93 Miss
25/09/2019 89-98 Win   89-98
24/09/2019 29-92 Win   92×2
23/09/2019 35-53 Win   53×2
22/09/2019 68-86 Win   68-86×2
21/09/2019 26-62 Win   62
20/09/2019 58-85 Miss
19/09/2019 89-98 Win   98
18/09/2019 03-30 Win   03-30
17/09/2019 28-82 Win  28-82
16/09/2019 26-62 Win  62×2
15/09/2019 86-75 Miss
14/09/2019 68-86 Win  68×2
13/09/2019 48-84 Win  48-84
12/09/2019 23-32 Win  23-32
11/09/2019 56-65 Miss
10/09/2019 10-01 Miss
09/09/2019 68-86 Win  68-86
08/09/2019 91-63 Win  91-63×2
07/09/2019 38-83 Win  38-83×2
06/09/2019 56-65 Miss
05/09/2019 58-85 Win  58-85
04/09/2019 96-98 Win  96-98
03/09/2019 23-32 Win  23
02/09/2019 07-70 Win  70
01/09/2019 18-81 Win  18×2
31/08/2019 69-96 Win  69
30/08/2019 34-43 Miss
29/08/2019 35-53 Win  35
28/08/2019 26-62 Win  62×2
27/08/2019 02-20 Win  02-20×2
26/08/2019 12-21 Win  19
25/08/2019 19-91 Win  19
24/08/2019 17-71 Win  17-71
23/08/2019 12-21 Win  12-21
22/08/2019 35-53 Miss
21/08/2019 29-92 Miss
20/08/2019 35-53 Win  53×3
19/08/2019 57-75 Win  57
18/08/2019 09-90 Win  90×2
17/08/2019 58-85 Win  58-85
16/08/2019 89-98 Miss
15/08/2019 35-53 Win  35-53
14/08/2019 49-94 Win  49×2-94
13/08/2019 18-81 Win  81
12/08/2019 35-53 Win  53×2
11/08/2019 18-81 Win  81
10/08/2019 02-20 Win  02-20
09/08/2019 17-71 Miss
08/08/2019 69-96 Miss
07/08/2019 19-91 Win  19×2-91
06/08/2019 09-90 Win  09-90×2
05/08/2019 93-94 Win  93-94
04/08/2019 34-43 Miss
03/08/2019 17-71 Miss
02/08/2019 12-21 Win  12-21
01/08/2019 56-65 Win  56×2-65
31/07/2019 09-90 Win  09-90
30/07/2019 18-81 Win  18×2-81
29/07/2019 47-74 Win  47-74
28/07/2019 36-63 Miss
27/07/2019 48-84 Miss
26/07/2019 25-52 Win  52
25/07/2019 39-93 Win  39-93
24/07/2019 29-92 Win  29-92×2
23/07/2019 17-71 Win  17-71
22/07/2019 69-96 Win  96
21/07/2019 28-82 Win  28-82
20/07/2019 24-42 Miss
19/07/2019 79-97 Win  79-97
18/07/2019 03-30 Win  03-30
17/07/2019 29-92 Win  29-92
16/07/2019 89-98 Win  98×3
15/07/2019 15-51 Win  51×2
14/07/2019 47-74 Win  74
13/07/2019 38-83 Win  83
12/07/2019 37-73 Win  37-73
11/07/2019 25-52 Win  25×2
10/07/2019 19-91 Win  19×2
09/07/2019 56-65 Win  56-65
08/07/2019 04-40 Win  04-40
07/07/2019 15-51 Win  15
06/07/2019 68-86 Win  68×2
05/07/2019 39-93 Win  39
04/07/2019 06-60 Win  60
03/07/2019 58-85 Win  58-85
02/07/2019 19-91 Win  19
01/07/2019 25-52 Win  52×2
30/06/2019 67-76 Win  67
29/06/2019 26-62 Win  26-62
28/06/2019 93-97 Win  93×2-97
27/06/2019 56-65 Win  56-65
26/06/2019 28-82 Win  28×2
25/06/2019 18-81 Win  18
24/06/2019 69-96 Win  96
23/06/2019 19-91 Win  19×2-91
22/06/2019 69-96 Win  96×2
21/06/2019 26-62 Win  26
20/06/2019 28-82 Win  28-82
19/06/2019 79-97 Win  79-97
18/06/2019 47-74 Win  47-74
17/06/2019 02-20 Win  20
16/06/2019 34-43 Win  43
15/06/2019 15-51 Win  15-51×2
14/06/2019 04-40 Win  40
13/06/2019 15-51 Miss
12/06/2019 56-65 Win  56×2-65
11/06/2019 16-61 Win  61
10/06/2019 39-93 Win  39×2-93
09/06/2019 08-80 Win  08-80
08/06/2019 07-70 Win  07-70
07/06/2019 93-97 Win  93-97
06/06/2019 68-67 Win  67
05/06/2019 15-51 Win  51
04/06/2019 29-39 Miss
03/06/2019 19-91 Win  19-91
02/06/2019 18-81 Win  18-81
01/06/2019 08-80 Win  08-80×2
31/05/2019 79-97 Win  79
30/05/2019 49-94 Win  49×2
29/05/2019 01-10 Win  01×2
28/05/2019 04-40 Win  04-40
27/05/2019 27-72 Win  27-72
26/05/2019 34-43 Miss
25/05/2019 02-20 Win  20×2
24/05/2019 18-81 Win  18×2
23/05/2019 36-63 Win  36
22/05/2019 28-82 Miss
21/05/2019 89-98×3 Win  98×3
20/05/2019 28-82 Win  82×2
19/05/2019 26-62 Miss
18/05/2019 56-65 Miss
17/05/2019 45-54 Win  45-54
16/05/2019 36-63 Win  36×2
15/05/2019 15-51 Win  51
14/05/2019 59-95 Win  59-95
13/05/2019 39-93 Win  93×2
12/05/2019 14-41 Miss
11/05/2019 79-97 Win  97
10/05/2019 99-12 Win  99×2-12
09/05/2019 27-72 Win  27-72
08/05/2019 18-81 Win  81×2
07/05/2019 49-94 Win  49
06/05/2019 15-51 Miss
05/05/2019 19-91 Win  19×2
04/05/2019 93-25 Win  93×2-25
03/05/2019 48-84 Miss
02/05/2019 47-74 Win  74
01/05/2019 36-63 Win  63
30/04/2019 03-30 Win  03-30
29/04/2019 68-86 Win  68-86
28/04/2019 47-74 Win  74×2
27/04/2019 03-30 Win  03
26/04/2019 15-51 Win  51
25/04/2019 48-84 Win  84×2
24/04/2019 79-97 Win  97
23/04/2019 49-94 Miss
22/04/2019 09-90 Win  09×2
21/04/2019 69-96 Win  69×3
20/04/2019 36-63 Win  36-63
19/04/2019 93-51 Win  93-51×2
18/04/2019 68-86 Win  86×3
17/04/2019 05-50 Win  50
16/04/2019 29-92 Win  92×2
15/04/2019 18-81 Win  18-81
14/04/2019 03-30 Win  30
13/04/2019 49-94 Win  94×2
12/04/2019 14-41 Miss
11/04/2019 38-83 Miss
10/04/2019 13-31 Win  13×2
09/04/2019 56-65 Win  65×3
08/04/2019 39-93 Win  93
07/04/2019 79-97 Win  97
06/04/2019 34-43 Win  34×2-43
05/04/2019 59-95 Win  95
04/04/2019 38-83 Win  83
03/04/2019 24-42 Win  42
02/04/2019 56-65 Win  56-65×2
01/04/2019 16-61 Win  16-61
SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.  DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ Để tránh trường hợp nhận phải …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.   DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC Giá 300.000 VNĐ Để tránh trường hợp nhận phải …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.  DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ Để tránh trường hợp nhận phải …