DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY LOADING… LOADING…
07/12/2019 Đầu 3– Đuôi 8  Win  Đầu 3– Đuôi 8 
06/12/2019 Đầu 3– Đuôi 5 Win  Đầu 3
05/12/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Miss
04/12/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
03/12/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Win  Đầu 9
02/12/2019 Đầu 9– Đuôi 7  Win  Đầu 9– Đuôi 7 
01/12/2019 Đầu 2- Đuôi 2 Miss
30/11/2019 Đầu 9– Đuôi 6  Win  Đầu 9– Đuôi 6 
29/11/2019 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
28/11/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
27/11/2019 Đầu 5– Đuôi 7  Win  Đầu 5– Đuôi 7 
26/11/2019 Đầu 3– Đuôi 2 Win  Đầu 3
25/11/2019 Đầu 6– Đuôi 8  Win  Đầu 6– Đuôi 8 
24/11/2019 Đầu 4– Đuôi 2  Win  Đầu 4– Đuôi 2 
23/11/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Miss
22/11/2019 Đầu 7– Đuôi 8  Win  Đầu 7– Đuôi 8 
21/11/2019 Đầu 1– Đuôi 6 Win  Đầu 1
20/11/2019 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
19/11/2019 Đầu 4– Đuôi 2 Win  Đầu 4– Đuôi 2 
18/11/2019 Đầu 2- Đuôi 9 Miss
17/11/2019 Đầu 0– Đuôi 0 Win  Đầu 0– Đuôi 0 
16/11/2019 Đầu 3- Đuôi 0 Miss
15/11/2019 Đầu 7- Đuôi 2 Miss
14/11/2019 Đầu 3- Đuôi 1 Miss
13/11/2019 Đầu 1– Đuôi 8  Win  Đầu 1– Đuôi 8 
12/11/2019 Đầu 4– Đuôi 4  Win  Đầu 4– Đuôi 4 
11/11/2019 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
10/11/2019 Đầu 1– Đuôi 8  Win  Đầu 1
09/11/2019 Đầu 1- Đuôi 7 Miss
08/11/2019 Đầu 6- Đuôi 7 Miss
07/11/2019 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
06/11/2019 Đầu 8– Đuôi 1 Win  Đầu 8– Đuôi 1 
05/11/2019 Đầu 9– Đuôi 2 Win  Đầu 9
04/11/2019 Đầu 2- Đuôi 0 Miss
03/11/2019 Đầu 1– Đuôi 1  Win  Đầu 1– Đuôi 1 
02/11/2019 Đầu 2- Đuôi 4 Win  Đuôi 4 
01/11/2019 Đầu 5- Đuôi 8 Win  Đuôi 8 
31/10/2019 Đầu 9- Đuôi 7 Miss
30/10/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Win  Đầu 9– Đuôi 8 
29/10/2019 Đầu 1- Đuôi 7 Miss
28/10/2019 Đầu 3– Đuôi 6 Win  Đầu 3
27/10/2019 Đầu 1– Đuôi 6 Win  Đầu 1– Đuôi 6 
26/10/2019 Đầu 0– Đuôi 9 Win  Đầu 0– Đuôi 9 
25/10/2019 Đầu 6- Đuôi 6  Miss
24/10/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Win  Đuôi 4 
23/10/2019 Đầu 9- Đuôi 4 Miss
22/10/2019 Đầu 3– Đuôi 7  Win  Đầu 3– Đuôi 7 
21/10/2019 Đầu 6- Đuôi 5 Miss
20/10/2019 Đầu 2- Đuôi 5 Miss
19/10/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
18/10/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Win  Đầu 9– Đuôi 7 
17/10/2019 Đầu 8- Đuôi 3 Miss
16/10/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4– Đuôi 1 
15/10/2019 Đầu 0- Đuôi 0 Win  Đuôi 0 
14/10/2019 Đầu 5- Đuôi 7 Miss
13/10/2019 Đầu 4– Đuôi 8 Win  Đầu 4– Đuôi 8 
12/10/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
11/10/2019 Đầu 2- Đuôi 5 Miss
10/10/2019 Đầu 4– Đuôi 5 Win  Đầu 4
09/10/2019 Đầu 8– Đuôi 4  Win  Đầu 8– Đuôi 4 
08/10/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
07/10/2019 Đầu 0– Đuôi 0  Win  Đầu 0– Đuôi 0 
06/10/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
05/10/2019 Đầu 5– Đuôi 8 Win  Đầu 5 
04/10/2019 Đầu 5– Đuôi 1 Win  Đầu 5– Đuôi 1 
03/10/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
02/10/2019 Đầu 5- Đuôi 9 Miss
01/10/2019 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
30/09/2019 Đầu 9- Đuôi 3 Miss
29/09/2019 Đầu 2– Đuôi 4 Win  Đầu 2– Đuôi 4 
28/09/2019 Đầu 1– Đuôi 6 Win  Đầu 1– Đuôi 6 
27/09/2019 Đầu 2- Đuôi 5 Miss
26/09/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
25/09/2019 Đầu 3- Đuôi 3 Miss
24/09/2019 Đầu 2– Đuôi 4  Win  Đầu 2– Đuôi 4 
23/09/2019 Đầu 2– Đuôi 5 Win  Đầu 2
22/09/2019 Đầu 7– Đuôi 4  Win  Đầu 7– Đuôi 4 
21/09/2019 Đầu 5- Đuôi 9 Miss
20/09/2019 Đầu 7– Đuôi 8 Win  Đầu 7
19/09/2019 Đầu 2– Đuôi 0  Win  Đầu 2– Đuôi 0 
18/09/2019 Đầu 3- Đuôi 6  Win   Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 8- Đuôi 6  Miss
16/09/2019 Đầu 9– Đuôi 7  Win  Đầu 9– Đuôi 7 
15/09/2019 Đầu 1- Đuôi 8 Miss
14/09/2019 Đầu 4– Đuôi 6 Win  Đầu 4 
13/09/2019 Đầu 8– Đuôi 2 Win  Đầu 8– Đuôi 2 
12/09/2019 Đầu 1– Đuôi 7  Win  Đầu 1– Đuôi 7 
11/09/2019 Đầu 5- Đuôi 6 Miss
10/09/2019 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
09/09/2019 Đầu 8– Đuôi 3  Win  Đầu 8– Đuôi 3 
08/09/2019 Đầu 0- Đuôi 1 Miss
07/09/2019 Đầu 0- Đuôi 8 Miss
06/09/2019 Đầu 1– Đuôi 7  Win  Đầu 1– Đuôi 7 
05/09/2019 Đầu 5– Đuôi 9 Win  Đầu 5
04/09/2019 Đầu 9- Đuôi 4  Win  Đuôi 4 
03/09/2019 Đầu 5– Đuôi 4  Win  Đầu 5– Đuôi 4 
02/09/2019 Đầu 6- Đuôi 4 Miss
01/09/2019 Đầu 9– Đuôi 4 Win  Đầu 9
31/08/2019 Đầu 4- Đuôi 0 Win  Đuôi 0
30/08/2019 Đầu 4- Đuôi 3 Miss
29/08/2019 Đầu 7– Đuôi 3  Win  Đầu 7– Đuôi 3 
28/08/2019 Đầu 5- Đuôi 8 Miss
27/08/2019 Đầu 1- Đuôi 9 Miss
26/08/2019 Đầu 6– Đuôi 3 Win  Đầu 6– Đuôi 3 
25/08/2019 Đầu 0– Đuôi 1 Win  Đầu 0– Đuôi 1
24/08/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
23/08/2019 Đầu 0- Đuôi 8 Miss
22/08/2019 Đầu 4- Đuôi 5 Miss
21/08/2019 Đầu 6- Đuôi 7 Win  Đuôi 7
20/08/2019 Đầu 6– Đuôi 5 Win  Đầu 6– Đuôi 5
19/08/2019 Đầu 8– Đuôi 6 Win  Đầu 8
18/08/2019 Đầu 1– Đuôi 1 Win  Đầu 1– Đuôi 1
17/08/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Win  Đầu 9– Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
15/08/2019 Đầu 7– Đuôi 2 Win  Đầu 7
14/08/2019 Đầu 8– Đuôi 4 Win  Đầu 8– Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 8– Đuôi 3 Win  Đầu 8
12/08/2019 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
11/08/2019 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
10/08/2019 Đầu 4– Đuôi 0 Win  Đầu 4– Đuôi 0
09/08/2019 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
08/08/2019 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
07/08/2019 Đầu 7- Đuôi 6 Win  Đuôi 6
06/08/2019 Đầu 3- Đuôi 6 Miss
05/08/2019 Đầu 9– Đuôi 1 Win  Đầu 9– Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 7- Đuôi 8 Miss
03/08/2019 Đầu 3– Đuôi 3 Win  Đầu 3– Đuôi 3
02/08/2019 Đầu 8– Đuôi 4 Win  Đầu 8
01/08/2019 Đầu 8- Đuôi 0 Miss
31/07/2019 Đầu 6- Đuôi 3 Miss
30/07/2019 Đầu 5– Đuôi 7 Win  Đầu 5– Đuôi 7
29/07/2019 Đầu 1– Đuôi 6 Win  Đầu 1
28/07/2019 Đầu 0– Đuôi 8 Win  Đầu 0– Đuôi 8
27/07/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Miss
26/07/2019 Đầu 2– Đuôi 0 Win  Đầu 2– Đuôi 0
25/07/2019 Đầu 7- Đuôi 4 Miss
24/07/2019 Đầu 8- Đuôi 1 Win  Đuôi 1
23/07/2019 Đầu 7– Đuôi 4 Win  Đầu 7– Đuôi 4
22/07/2019 Đầu 9– Đuôi 8 Win  Đầu 9– Đuôi 8
21/07/2019 Đầu 0- Đuôi 3 Miss
20/07/2019 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
19/07/2019 Đầu 0– Đuôi 2 Win  Đầu 0– Đuôi 2
18/07/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
17/07/2019 Đầu 2- Đuôi 6 Miss
16/07/2019 Đầu 5– Đuôi 5 Win  Đầu 5– Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 0– Đuôi 7 Win  Đầu 0– Đuôi 7
14/07/2019 Đầu 1- Đuôi 2 Win  Đuôi 2
13/07/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Win  Đầu 9– Đuôi 7
12/07/2019 Đầu 4- Đuôi 4 Miss
11/07/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Miss
10/07/2019 Đầu 6– Đuôi 6 Win  Đầu 6– Đuôi 6
09/07/2019 Đầu 9– Đuôi 0 Win  Đầu 9– Đuôi 0
08/07/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Win  Đầu 8
07/07/2019 Đầu 3- Đuôi 8 Miss
06/07/2019 Đầu 9– Đuôi 7 Win  Đầu 9– Đuôi 7
05/07/2019 Đầu 4- Đuôi 6 Miss
04/07/2019 Đầu 7- Đuôi 6 Miss
03/07/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
02/07/2019 Đầu 4- Đuôi 3 Miss
01/07/2019 Đầu 8– Đuôi 4 Win  Đầu 8– Đuôi 4
SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.  DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ Để tránh trường hợp nhận phải …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.   DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC Giá 300.000 VNĐ Để tránh trường hợp nhận phải …

SOI CẦU MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.  DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ Để tránh trường hợp nhận phải …