DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
19/01/2019 Đầu 3- Đuôi 2 Miss
18/01/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Win  Đầu 8– Đuôi 9
17/01/2019 Đầu 1– Đuôi 6 Win  Đầu 1– Đuôi 6
16/01/2019 Đầu 7- Đuôi 6 Win   Đuôi 6
15/01/2019 Đầu 6– Đuôi 5 Win  Đầu 6– Đuôi 5
14/01/2019 Đầu 6- Đuôi 8 Miss
13/01/2019 Đầu 3– Đuôi 1 Win  Đầu 3– Đuôi 1
12/01/2019 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
11/01/2019 Đầu 1- Đuôi 1 Win Đuôi 1
10/01/2019 Đầu 5– Đuôi 9 Win  Đầu 5– Đuôi 9
09/01/2019 Đầu 3- Đuôi 4 Miss
08/01/2019 Đầu 7- Đuôi 0 Win Đuôi 0
07/01/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Win  Đầu 8– Đuôi 9
06/01/2019 Đầu 9– Đuôi 1 Win  Đầu 9– Đuôi 1
05/01/2019 Đầu 3- Đuôi 9 Miss
04/01/2019 Đầu 3- Đuôi 5 Miss
03/01/2019 Đầu 2– Đuôi 4 Win  Đầu 2– Đuôi 4
02/01/2019 Đầu 0– Đuôi 8 Win  Đầu 0– Đuôi 8
01/01/2019 Đầu 8– Đuôi 9 Win  Đầu 8– Đuôi 9
31/12/2018 Đầu 7– Đuôi 0 Win  Đầu 7
30/12/2018 Đầu 6- Đuôi 3 Win   Đuôi 3
29/12/2018 Đầu 0- Đuôi 0 Miss
28/12/2018 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4– Đuôi 1
27/12/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Win   Đuôi 9
26/12/2018 Đầu 4- Đuôi 1 Miss
25/12/2018 Đầu 5– Đuôi 6 Win  Đầu 5– Đuôi 6
24/12/2018 Đầu 2– Đuôi 2 Win  Đầu 2– Đuôi 2
23/12/2018 Đầu 9– Đuôi 3 Win  Đầu 9– Đuôi 3
22/12/2018 Đầu 9– Đuôi 8 Win  Đầu 9
21/12/2018 Đầu 6– Đuôi 7 Win  Đầu 6– Đuôi 7
20/12/2018 Đầu 0– Đuôi 1 Win  Đầu 0
19/12/2018 Đầu 7– Đuôi 8 Win  Đầu 7
18/12/2018 Đầu 1– Đuôi 5 Win  Đầu 1– Đuôi 5
17/12/2018 Đầu 3– Đuôi 5 Win   Đuôi 5
16/12/2018 Đầu 1– Đuôi 0 Win  Đầu 1– Đuôi 0
15/12/2018 Đầu 5– Đuôi 0 Win  Đầu 5– Đuôi 0
14/12/2018 Đầu 8– Đuôi 8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
13/12/2018 Đầu 1– Đuôi 2 Win  Đầu 1
12/12/2018 Đầu 7- Đuôi 9 Miss
11/12/2018 Đầu 9– Đuôi 1 Win  Đầu 9– Đuôi 1
10/12/2018 Đầu 4– Đuôi 9 Win  Đầu 4
09/12/2018 Đầu 3- Đuôi 8 Win  Đuôi 8
08/12/2018 Đầu 9– Đuôi 3 Win  Đầu 9– Đuôi 3
07/12/2018 Đầu 0- Đuôi 2 Miss
06/12/2018 Đầu 5– Đuôi 4 Win  Đầu 5– Đuôi 4
05/12/2018 Đầu 8– Đuôi 8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
04/12/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Win  Đầu 5
03/12/2018 Đầu 1- Đuôi 7 Win  Đuôi 7
02/12/2018 Đầu 5– Đuôi 6 Win  Đầu 5– Đuôi 6
01/12/2018 Đầu 9- Đuôi 9 Win  Đuôi 9
30/11/2018 Đầu 2– Đuôi 1 Win  Đầu 2– Đuôi 1
29/11/2018 Đầu 2– Đuôi 9 Win  Đầu 2– Đuôi 9
28/11/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win  Đuôi 5
27/11/2018 Đầu 1– Đuôi 2 Win  Đầu 1
26/11/2018 Đầu 3– Đuôi 3 Win  Đầu 3– Đuôi 3
25/11/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Miss
24/11/2018 Đầu 8- Đuôi 7 Miss
23/11/2018 Đầu 1– Đuôi 4 Win  Đầu 1– Đuôi 4
22/11/2018 Đầu 6– Đuôi 0 Win  Đầu 6
21/11/2018 Đầu 2– Đuôi 1 Win  Đầu 2– Đuôi 1
20/11/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
19/11/2018 Đầu 0– Đuôi 3 Win  Đầu 0
18/11/2018 Đầu 4– Đuôi 4 Win  Đầu 4– Đuôi 4
17/11/2018 Đầu 6 Đuôi 6 Miss
16/11/2018 Đầu 4- Đuôi 5 Win  Đầu 4
15/11/2018 Đầu 8– Đuôi 8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
14/11/2018 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4– Đuôi 1
13/11/2018 Đầu 5– Đuôi 9 Win  Đầu 5– Đuôi 9
12/11/2018 Đầu 5- Đuôi 0 Win  Đuôi 0
11/11/2018 Đầu 7– Đuôi 7 Win  Đầu 7
10/11/2018 Đầu 8– Đuôi 4 Win  Đầu 8– Đuôi 4
09/11/2018 Đầu 6– Đuôi 6 Win  Đầu 6
08/11/2018 Đầu 7– Đuôi 9 Win  Đầu 7– Đuôi 9
07/11/2018 Đầu 1– Đuôi 9 Win  Đầu 1
06/11/2018 Đầu 5– Đuôi 5 Win  Đầu 5– Đuôi 5
05/11/2018 Đầu 3 Đuôi 4 Win  Đuôi 4
04/11/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win  Đầu 4– Đuôi 4
03/11/2018 Đầu 3- Đuôi 6 Win  Đầu 3
02/11/2018 Đầu 4– Đuôi 8 Win  Đầu 4– Đuôi 8
01/11/2018 Đầu 4- Đuôi 9 Win  Đuôi 9
31/10/2018 Đầu 3– Đuôi 9 Win  Đầu 3
30/10/2018 Đầu 1– Đuôi 2 Win  Đầu 1
29/10/2018 Đầu 7– Đuôi 4 Win  Đầu 7– Đuôi 4
28/10/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Win  Đầu 8– Đuôi 6
27/10/2018 Đầu 4- Đuôi 4 Win  Đuôi 4
26/10/2018 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
25/10/2018 Đầu 3– Đuôi 8 Win  Đầu 3– Đuôi 8
24/10/2018 Đầu 0– Đuôi 3 Win  Đầu 0– Đuôi 3
23/10/2018 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
22/10/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Win  Đầu 5
21/10/2018 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
20/10/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Win  Đầu 2– Đuôi 8
19/10/2018 Đầu 1– Đuôi 4 Win  Đầu 1– Đuôi 4
18/10/2018 Đầu 5– Đuôi 0 Win  Đầu 5– Đuôi 0
17/10/2018 Đầu 1– Đuôi 0 Win  Đầu 1
16/10/2018 Đầu 2– Đuôi 3 Win  Đầu 2
15/10/2018 Đầu 1– Đuôi 9 Win  Đầu 1– Đuôi 9
14/10/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Win  Đầu 2– Đuôi 8
13/10/2018 Đầu 4– Đuôi 7 Win  Đầu 4
12/10/2018 Đầu 1– Đuôi 8 Win  Đầu 1– Đuôi 8
11/10/2018 Đầu 0– Đuôi 1 Win  Đầu 0
10/10/2018 Đầu 4– Đuôi 3 Win  Đầu 4– Đuôi 3
09/10/2018 Đầu 9- Đuôi 5 Win Đuôi 5
08/10/2018 Đầu 3– Đuôi 2 Win  Đầu 3– Đuôi 2
07/10/2018   Đầu 5- Đuôi 8 Miss
06/10/2018   Đầu 6- Đuôi 6 Miss
05/10/2018   Đầu 2– Đuôi 6 Win  Đầu 2– Đuôi 6
04/10/2018   Đầu 3– Đuôi 2 Win  Đầu 3
03/10/2018   Đầu 3– Đuôi 7 Win  Đầu 3– Đuôi 7
02/10/2018    Đầu 3-Đuôi  5 Miss
01/10/2018    Đầu 7- Đuôi 9 Miss
30/09/2018    Đầu 5– Đuôi 5 Win  Đầu 5– Đuôi 5
29/09/2018    Đầu 3– Đuôi 8 Win  Đầu 3
28/09/2018    Đầu 6- Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/09/2018    Đầu 1– Đuôi 0 Win  Đầu 1
26/09/2018    Đầu 2– Đuôi 2 Win  Đầu 2– Đuôi 2
25/09/2018    Đầu 5– Đuôi 4 Win  Đầu 5– Đuôi 4
24/09/2018    Đầu 6– Đuôi 9 Win  Đầu 6– Đuôi 9
23/09/2018    Đầu 6– Đuôi 0 Win  Đầu 6
22/09/2018    Đầu 7– Đuôi 8 Win  Đầu 7– Đuôi 8
21/09/2018    Đầu 2– Đuôi 1 Win  Đầu 2– Đuôi 1
20/09/2018    Đầu 9– Đuôi 6 Win  Đầu 9– Đuôi 6
19/09/2018    Đầu 7– Đuôi 2 Win  Đầu 7
18/09/2018    Đầu 2– Đuôi 0 Win  Đầu 2– Đuôi 0
17/09/2018    Đầu 4– Đuôi 3 Win  Đầu 4– Đuôi 3
16/09/2018    Đầu 6– Đuôi 3 Win  Đầu 6– Đuôi 3
15/09/2018    Đầu 7– Đuôi 7 Win  Đầu 7– Đuôi 7
14/09/2018    Đầu 8– Đuôi 3 Win  Đầu 8
13/09/2018    Đầu 6– Đuôi 2 Win  Đầu 6– Đuôi 2
12/09/2018    Đầu 5– Đuôi 6 Win  Đầu 5– Đuôi 6
11/09/2018    Đầu 4– Đuôi 0 Win  Đầu 4– Đuôi 0
10/09/2018    Đầu 4– Đuôi 5 Win  Đầu 4– Đuôi 5
09/09/2018    Đầu 2- Đuôi 3 Win Đuôi 3
08/09/2018    Đầu 1– Đuôi 0 Win  Đầu 1
07/09/2018    Đầu 9– Đuôi 7 Win  Đầu 9– Đuôi 7
06/09/2018    Đầu 6– Đuôi 4 Win  Đầu 6– Đuôi 4
05/09/2018    Đầu 9- Đuôi 8 Win Đuôi 8
04/09/2018    Đầu 0– Đuôi 8 Win  Đầu 0– Đuôi 8
03/09/2018    Đầu 4– Đuôi 9 Win  Đầu 4– Đuôi 9
02/09/2018    Đầu 4– Đuôi 0 Win  Đầu 4– Đuôi 0
01/09/2018    Đầu 1– Đuôi 4 Win  Đầu 1
31/08/2018    Đầu 6– Đuôi 7 Win  Đầu 6– Đuôi 7
30/08/2018    Đầu 6– Đuôi 0 Win  Đầu 6– Đuôi 0
29/08/2018    Đầu 8– Đuôi 7 Win  Đầu 8– Đuôi 7
28/08/2018    Đầu 2– Đuôi 3 Win  Đầu 2
27/08/2018    Đầu 7- Đuôi 6 Miss
26/08/2018    Đầu 8– Đuôi 1 Win  Đầu 8– Đuôi 1
25/08/2018    Đầu 6– Đuôi 0 Win  Đầu 6– Đuôi 0
24/08/2018    Đầu 1– Đuôi 7 Win  Đầu 1– Đuôi 7
23/08/2018    Đầu 3– Đuôi 5 Win  Đầu 3– Đuôi 5
22/08/2018    Đầu 7– Đuôi 3 Win  Đầu 7– Đuôi 3
21/08/2018    Đầu 2- Đuôi 6 Win Đuôi 6
20/08/2018    Đầu 9- Đuôi 0 Miss
19/08/2018    Đầu 1– Đuôi 9 Win  Đầu 1– Đuôi 9
18/08/2018    Đầu 7– Đuôi 7 Win  Đầu 7– Đuôi 7
17/08/2018    Đầu 2– Đuôi 7 Win  Đầu 2– Đuôi 7
16/08/2018    Đầu 8– Đuôi 3 Win Đầu 8
15/08/2018    Đầu 2- Đuôi 2 Win Đuôi 2
14/08/2018    Đầu 8– Đuôi 6 Win  Đầu 8– Đuôi 6
13/08/2018    Đầu 4– Đuôi 4 Win  Đầu 4
12/08/2018    Đầu 7– Đuôi 2 Win  Đầu 7
11/08/2018    Đầu 6– Đuôi 0 Win  Đầu 6– Đuôi 0
10/08/2018    Đầu 8– Đuôi 1 Win  Đầu 8– Đuôi 1
09/08/2018    Đầu 1– Đuôi 7 Win  Đầu 1– Đuôi 7
08/08/2018    Đầu 7- Đuôi Win  Đuôi
07/08/2018    Đầu 1- Đuôi Win  Đuôi
06/08/2018    Đầu 1– Đuôi Win  Đầu 1– Đuôi
05/08/2018    Đầu 3– Đuôi Win  Đầu 3– Đuôi
04/08/2018   Đầu 7- Đuôi 3 Miss
03/08/2018   Đầu 7- Đuôi 0 Miss
02/08/2018   Đầu 1- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
01/08/2018   Đầu 6- Đuôi 4 Miss
31/07/2018   Đầu 3– Đuôi 8  Win  Đầu 3
30/07/2018   Đầu 6- Đuôi 2  Win  Đuôi 2
29/07/2018   Đầu 9– Đuôi 0  Win  Đầu 9
28/07/2018   Đầu 8- Đuôi 3 Win  Đuôi
27/07/2018   Đầu 3– Đuôi 1 Win  Đầu 3– Đuôi
26/07/2018   Đầu 5– Đuôi 0  Win  Đầu 5 
25/07/2018   Đầu 4– Đuôi Win  Đầu 4– Đuôi
24/07/2018   Đầu 7– Đuôi Win  Đầu 7– Đuôi
23/07/2018   Đầu 8– Đuôi 0  Win   Đầu 8
22/07/2018   Đầu 2- Đuôi 3  Miss
21/07/2018 Đầu 6– Đuôi 8  Win   Đầu 6– Đuôi 8
20/07/2018 Đầu 8- Đuôi 9  Win   Đuôi 9
19/07/2018 Đầu 1– Đuôi 2  Win   Đầu 1
18/07/2018 Đầu 6– Đuôi 9  Win   Đầu 6– Đuôi 9
17/07/2018 Đầu 2– Đuôi 3  Win   Đầu 2– Đuôi 3
16/07/2018 Đầu 7– Đuôi 8  Win  Đầu 7
15/07/2018 Đầu 8- Đuôi 0  Win  Đuôi 0
14/07/2018 Đầu 5- Đuôi 3  Win  Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 0– Đuôi 1  Win Đầu  0– Đuôi 1
12/07/2018 Đầu 6– Đuôi 5  Win Đầu  6– Đuôi 5
11/07/2018 Đầu 1- Đuôi 3 Miss
10/07/2018 Đầu 0- Đuôi 7  Win Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 5- Đuôi 1 Miss
08/07/2018 Đầu 9– Đuôi 9  Win Đầu  9– Đuôi 9
07/07/2018 Đầu 5 – Đuôi 2 Miss
06/07/2018 Đầu  1 – Đuôi 4  Win Đầu  1 – Đuôi 4
05/07/2018 Đầu 5- Đuôi  8 Miss
04/07/2018 Đầu 8- Đuôi  6 Miss
03/07/2018 Đầu 1- Đuôi  0  Win  Đuôi 0
02/07/2018 Đầu  8 – Đuôi 7  Win Đầu  8 – Đuôi 7
01/07/2018 Đầu 0 – Đuôi 6 Miss
30/06/2018 Đầu 5 – Đuôi 2  Win Đuôi 2
29/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 3  Win Đầu  8 – Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 1 – Đuôi 4  Win  Đuôi 4
27/06/2018 Đầu  9 – Đuôi 8  Win Đầu  9 – Đuôi 8
26/06/2018 Đầu  9 – Đuôi 9  Win Đầu  9 
25/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 0  Win Đầu  8 
24/06/2018 Đầu  4 – Đuôi 9  Win Đầu  4 – Đuôi 9
23/06/2018 Đầu  9 – Đuôi 6  Win Đầu  9 – Đuôi 6
22/06/2018 Đầu  7 – Đuôi 2 Miss
21/06/2018 Đầu  9 – Đuôi 0  Win Đầu  9 
20/06/2018 Đầu  1 – Đuôi 5  Win Đầu  1 – Đuôi 5
19/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 9  Win Đầu  8 – Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 9 Miss
17/06/2018 Đầu 7 – Đuôi 0 Miss
16/06/2018 Đầu  4 – Đuôi 8  Win Đầu  4 – Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Miss
14/06/2018 Đầu  4 – Đuôi 9  Win Đầu  4
13/06/2018 Đầu  3 – Đuôi 7  Win Đầu  3 – Đuôi 7
12/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 9  Win  Đuôi 9
11/06/2018 Đầu  5 – Đuôi 4  Win Đầu  5 – Đuôi 4
10/06/2018 Đầu  0 – Đuôi 1  Win Đầu  0 
09/06/2018 Đầu  0 – Đuôi 9  Win Đuôi 9
08/06/2018 Đầu  3 – Đuôi 8  Win Đầu  3 – Đuôi 8
07/06/2018 Đầu  9 – Đuôi 2  Win Đuôi 2
06/06/2018 Đầu  5 – Đuôi 5  Win Đuôi 5
05/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 5  Win Đầu  8 – Đuôi 5
04/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 3  Win Đầu  8 – Đuôi 3
03/06/2018 Đầu  1 – Đuôi 0  Win – Đuôi 0
02/06/2018 Đầu  8 – Đuôi 5  Win Đầu  8 – Đuôi 5
01/06/2018 Đầu  7 – Đuôi 2  Win Đầu  7 – Đuôi 2
31/05/2018 Đầu  7 – Đuôi 1 Miss
30/05/2018 Đầu  6 – Đuôi 3  Win Đầu  6 Đuôi 3
29/05/2018 Đầu  9 – Đuôi 8  Win Đầu  9
28/05/2018 Đầu  3 – Đuôi 8  Win Đầu  3 – Đuôi 8
27/05/2018 Đầu  0 – Đuôi 8  Win Đầu  0 – Đuôi 8
26/05/2018 Đầu  7 – Đuôi 3  Win Đầu  7 – Đuôi 3
25/05/2018 Đầu  8 – Đuôi 6  Win Đuôi 6
24/05/2018 Đầu  7 – Đuôi 6  Win Đầu 7 Đuôi 6
23/05/2018 Đầu  4 – Đuôi 4  Win Đầu 4 Đuôi 4
22/05/2018 Đầu  3 – Đuôi 1  Win Đầu 3
21/05/2018 Đầu 1 – Đuôi 1  Win Đầu 1 Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7– Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
19/05/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 5- Đuôi 8 miss
17/05/2018 Đầu 2– Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7– Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
15/05/2018 Đầu 1– Đuôi 6  Win Đầu 1 Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 4– Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 3– Đuôi 6  Win Đầu 3 Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8– Đuôi 1  Win Đầu 8 Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 0– Đuôi 4  Win Đầu 0 Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1– Đuôi 0  Win Đầu 1 Đuôi 0
09/05/2018 Đầu 5- Đuôi 0  Win  Đuôi 0
08/05/2018 Đầu 7- Đuôi 6  Win Đầu 7 Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 6- Đuôi 8  Win Đầu 6 
06/05/2018 Đầu 3- Đuôi 8  Win Đầu 3 Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8- Đuôi 2  Win Đầu 8 Đuôi 2
04/05/2018 Đầu 0- Đuôi 1  Win Đầu 1 Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 0- Đuôi 0  Win Đầu 0 
02/05/2018 Đầu 7- Đuôi 9  Win Đầu 7 Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5- Đuôi 6  Win Đầu 5 Đuôi 6
30/04/2018 Đầu 2- Đuôi 8 Miss
29/04/2018 Đầu 4– Đuôi 7  Win Đầu 4 Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 8– Đuôi 1  Win Đầu 8 
27/04/2018 Đầu 3– Đuôi 0  Win Đầu 3 Đuôi 0
26/04/2018 Đầu 8– Đuôi 6  Win Đầu 8 Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 5– Đuôi 0  Win Đầu 5 Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 7- Đuôi 8 Miss
23/04/2018 Đầu 6- Đuôi 9  Win Đầu 6 Đuôi 9
22/04/2018 Đầu 5 Đuôi 7 Miss
21/04/2018 Đầu 7 Đuôi 6  Win Đuôi 6
20/04/2018 Đầu 2 Đuôi 1  Win Đuôi 1
19/04/2018 Đầu 8- Đuôi 0  Win Đầu 8 Đuôi 0
18/04/2018 Đầu 2- Đuôi 2  Win Đầu 2 Đuôi 2
17/04/2018  Đầu 1- Đuôi 2 Miss
16/04/2018  Đầu 1- Đuôi 1 Miss
15/04/2018  Đầu 5 Đuôi 3  Win Đầu 5 
14/04/2018  Đầu 7 Đuôi 0  Win Đầu 7 Đuôi 0
13/04/2018  Đầu 0 Đuôi 1  Win Đầu 0 Đuôi 1
12/04/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
11/04/2018  Đầu 4- Đuôi 7 Miss
10/04/2018  Đầu 5- Đuôi 1 Miss
09/04/2018  Đầu 8- Đuôi 5 Miss
08/04/2018  Đầu 6 Đuôi 1  Win Đầu 6
07/04/2018  Đầu 9 Đuôi 9  Win Đầu 9
06/04/2018  Đầu 0 Đuôi 8  Win Đầu 0
05/04/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9 Đuôi 4
04/04/2018  Đầu 8 Đuôi 2  Win Đầu 8 Đuôi 2
03/04/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4 
02/04/2018  Đầu 1 Đuôi 2  Win Đầu 1 Đuôi 2
01/04/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7 Đuôi 1
31/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3 Đuôi 9
30/03/2018  Đầu 0 Đuôi 0  Win Đầu 0 Đuôi 0
29/03/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6 Đuôi 8
28/03/2018  Đầu 3- Đuôi 9 Miss
27/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6 
26/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2 Đuôi 3
25/03/2018  Đầu 9 Đuôi 0  Win Đầu 9 
24/03/2018  Đầu 4 Đuôi 5  Win Đầu 4 Đuôi 5
23/03/2018  Đầu 1 Đuôi 3  Win Đầu 1 Đuôi 3
22/03/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3 Đuôi 9
21/03/2018  Đầu 7- Đuôi 4 Miss
20/03/2018  Đầu 6 Đuôi 4  Win Đầu 6 
19/03/2018  Đầu 9 Đuôi 4  Win Đầu 9 Đuôi 4
18/03/2018 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
17/03/2018  Đầu 3 Đuôi 6  Win Đầu 3 Đuôi 6
16/03/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đuôi 9
15/03/2018  Đầu 1 Đuôi 5  Win Đầu 1
14/03/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5– Đuôi 4
13/03/2018  Đầu 0 Đuôi 7  Win Đầu 0– Đuôi 7
12/03/2018  Đầu 7 Đuôi 9  Win Đầu 7
11/03/2018  Đầu 2 Đuôi 9  Win Đầu 2– Đuôi 9
10/03/2018  Đầu 3 Đuôi 0  Win Đầu 3– Đuôi 0
09/03/2018  Đầu 2 Đuôi 3  Win Đầu 2– Đuôi 3
08/03/2018  Đầu 9 Đuôi 8  Win Đầu 9– Đuôi 8 
07/03/2018  Đầu 8 Đuôi 3  Win Đầu 8– Đuôi 3 
06/03/2018  Đầu 6 Đuôi 0  Win Đầu 6– Đuôi 0 
05/03/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6– Đuôi 5 
04/03/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3 
03/03/2018  Đầu 9- Đuôi 6  Win Đuôi 6
02/03/2018  Đầu 8 Đuôi 0  Win Đầu 8– Đuôi 0
01/03/2018  Đầu 6- Đuôi 8  Win  Đuôi 8
28/02/2018  Đầu 5 Đuôi 7  Win Đầu 5– Đuôi 7
27/02/2018  Đầu 6 Đuôi 6  Win Đầu 6– Đuôi 6
26/02/2018  Đầu 3 Đuôi 9  Win Đầu 3– Đuôi 9
25/02/2018  Đầu 1 Đuôi 0  Win Đầu 1– Đuôi 0
24/02/2018  Đầu 5 Đuôi 4  Win Đầu 5– Đuôi 4
23/02/2018  Đầu 5- Đuôi 5 Miss
22/02/2018  Đầu 6 Đuôi 5  Win Đầu 6– Đuôi 5
21/02/2018  Đầu 5 Đuôi 9  Win Đầu 5– Đuôi 9
20/02/2018  Đầu 2 Đuôi 8  Win Đầu 2– Đuôi 8
19/02/2018  Đầu 0 Đuôi 8  Win Đầu 0– Đuôi 8
 15-16-17-18/02/2018 CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
14/02/2018  Đầu 7 Đuôi 1  Win Đầu 7– Đuôi 1
13/02/2018  Đầu 2- Đuôi 6 Miss
12/02/2018  Đầu 9 Đuôi 9  Win Đầu 9– Đuôi 9
11/02/2018  Đầu 6 Đuôi 8  Win Đầu 6– Đuôi 8
10/02/2018  Đầu 8 Đuôi 1  Win Đầu 8– Đuôi 1
09/02/2018  Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2
08/02/2018  Đầu 2- Đuôi 2 Miss
07/02/2018  Đầu 7- Đuôi 1 Miss
06/02/2018  Đầu 5- Đuôi 8 Miss
05/02/2018  Đầu 8- Đuôi 4 Miss
04/02/2018  Đầu 4 Đuôi 3  Win Đầu 4– Đuôi 3
03/02/2018  Đầu 6- Đuôi 9 Miss
02/02/2018  Đầu 7 Đuôi 3  Win Đầu 7– Đuôi 3
01/02/2018  Đầu 5 Đuôi 1  Win Đầu 5– Đuôi 1

Start a Conversation

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *