Tháng: Tháng Sáu 2018

DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
  DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC Giá 300.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC

NGÀY DÀN ĐỀ 12 SỐ KẾT QUẢ
21/05/2019

20/05/2019

19/05/2019

22-55-77-88-99-56-17-40-25-52-69-96 Miss

18/05/2019

49-94-48-84-47-74-46-64-45-54-44-43 Win 49

17/05/2019

31-13-32-23-33-34-43-35-53-36-63-37 Win 32

16/05/2019

84-48-64-46-44-34-43-24-42-04-40-14  Miss

15/05/2019

49-94-19-91-09-90-89-98-44-99-11-39 Win 19
14/05/2019

55-45-54-58-85-59-95-50-05-51-15-53

Miss
13/05/2019

39-93-25-52-57-75-46-64-26-62-89-98

Miss
12/05/2019

67-76-68-86-78-87-69-96-79-97-89-98

Win 86
11/05/2019

00-01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06

Win 00
10/05/2019

79-97-78-87-77-76-67-75-57-74-47-73

Miss
09/05/2019

06-60-15-51-50-05-10-01-68-86-63-36

Miss
08/05/2019

29-92-28-82-27-72-26-62-25-52-24-42

Win 28
07/05/2019

30-03-31-13-32-23-34-43-35-53-36-63

Win 30
06/05/2019

51-15-53-35-55-57-75-59-95-50-05-52

Miss
05/05/2019

83-38-84-48-86-68-87-78-88-89-98-81 

Miss
04/05/2019

92-82-72-62-52-42-32-22-12-02-29-28

Miss
03/05/2019

00-09-90-07-70-05-50-03-30-01-10-19

Win 50
02/05/2019

70-07-72-27-73-37-74-47-75-57-76-67

Miss
01/05/2019

40-04-41-14-42-24-43-34-45-54-46-64

Win 41
30/04/2019

67-76-68-86-59-95-36-63-28-82-34-43

Miss
29/04/2019

47-74-71-17-76-67-78-87-69-96-14-23

Win 17
28/04/2019

68-86-78-87-16-61-89-98-80-08-82-28

Miss
27/04/2019

09-90-19-91-29-92-39-93-49-94-59-95

Win 29
26/04/2019

89-98-96-69-94-49-92-29-90-09-99-19

Miss
25/04/2019

89-98-88-87-78-85-58-83-38-81-18-80

Win 88
24/04/2019

29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-92-82

Win 29
23/04/2019

40-04-41-14-42-24-43-34-45-54-46-64

Win 41
22/04/2019

21-12-23-32-24-42-25-52-26-62-22-44

Miss
21/04/2019

01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06-60

Win 03
20/04/2019

58-85-53-35-57-75-59-95-50-05-51-15

Miss
19/04/2019

81-18-08-80-86-68-26-67-76-79-97-88

Win 88
18/04/2019

99-89-98-79-97-69-96-59-95-49-94-39

Win 99
17/04/2019

19-91-18-81-17-71-16-61-15-51-14-41

Win 19
16/04/2019

00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-56-65

Win 22
15/04/2019

42-24-43-34-45-54-46-64-47-74-48-84

Win 43
14/04/2019

37-73-35-53-15-51-17-71-13-31-11-33

Miss
13/04/2019

91-19-81-18-71-17-61-16-51-15-41-14

Win 81
12/04/2019

21-12-23-32-25-52-27-72-29-92-22-77

Miss
11/04/2019

13-31-78-87-68-23-32-12-66-16-61-26

Miss
10/04/2019

94-49-84-48-74-47-64-46-54-45-34-43

Win 84
09/04/2019

61-16-63-36-65-56-67-76-69-96-66-55

Win 65
08/04/2019

23-32-25-52-35-53-20-02-29-92-28-82

Miss
07/04/2019

16-61-46-64-50-05-21-12-20-02-69-96

Win 64
06/04/2019

99-89-98-69-96-49-94-29-92-09-90-79

Miss
05/04/2019

18-81-38-83-58-85-78-87-98-89-88-55

Win 58
04/04/2019

31-13-36-63-38-83-68-86-69-96-60-06

Miss
03/04/2019

32-23-34-43-35-53-36-63-30-03-37-73

Win 34
02/04/2019

19-91-39-93-59-95-79-97-89-98-99-33

Win 93
01/04/2019

 56-65-68-86-69-96-44-66-77-88-76-67

Miss

 

DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
 DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC
NGÀY DÀN ĐỀ 8 SÔ MB KẾT QUẢ
21/05/2019

20/05/2019

19/05/2019

22-55-77-88-99-56-17-40 Miss

18/05/2019

49-94-48-84-47-74-46-64 Win 49

17/05/2019

31-13-32-23-33-34-43-35 Win 32

16/05/2019

84-48-64-46-44-34-43-24 Miss

15/05/2019

49-94-19-91-09-90-89-98 Win 19
14/05/2019

55-45-54-58-85-59-95-50

Miss
13/05/2019

39-93-25-52-57-75-46-64

Miss
12/05/2019

67-76-68-86-78-87-69-96

Win 86
11/05/2019

00-01-10-02-20-03-30-04

Win 00
10/05/2019

79-97-78-87-77-76-67-75

Miss
09/05/2019

06-60-15-51-50-05-10-01

Miss
08/05/2019

29-92-28-82-27-72-26-62

Win 28
07/05/2019

30-03-31-13-32-23-34-43

Win 30
06/05/2019

51-15-53-35-55-57-75-59

Miss
05/05/2019

83-38-84-48-86-68-87-78 

Miss
04/05/2019

92-82-72-62-52-42-32-22

Miss
03/05/2019 09-90-07-70-05-50-03-30 Win 50
02/05/2019 70-07-72-27-73-37-74-47 Miss
01/05/2019 40-04-41-14-42-24-43-34 Win 41
30/04/2019 67-76-68-86-59-95-36-63 Miss
29/04/2019 47-74-71-17-76-67-78-87 Win 17
28/04/2019 68-86-78-87-16-61-89-98 Miss
27/04/2019 09-90-19-91-29-92-39-93 Win 29
26/04/2019 89-98-96-69-94-49-92-29 Miss
25/04/2019 89-98-88-87-78-85-58-83 Win 88
24/04/2019 29-28-27-26-25-24-23-22 Win 29
23/04/2019 40-04-41-14-42-24-43-34 Win 41
22/04/2019 21-12-23-32-24-42-25-52 Miss
21/04/2019 01-10-02-20-03-30-04-40 Win 03
20/04/2019 58-85-53-35-57-75-59-95 Miss
19/04/2019 81-18-08-80-86-68-26-67 Miss
18/04/2019 99-89-98-79-97-69-96-59 Win 99
17/04/2019 19-91-18-81-17-71-16-61 Win 19
16/04/2019 00-11-22-33-44-55-66-77 Win 22
15/04/2019 42-24-43-34-45-54-46-64 Win 43
14/04/2019 15-51-17-71-13-31-11-33 Miss
13/04/2019 91-19-81-18-71-17-61-16 Win 81
12/04/2019 21-12-23-32-25-52-27-72 Miss
11/04/2019 13-31-78-87-68-23-32-12 Miss
10/04/2019 94-49-84-48-74-47-64-46 Win 84
09/04/2019 61-16-63-36-65-56-67-76 Win 65
08/04/2019 23-32-25-52-35-53-20-02 Miss
07/04/2019 16-61-46-64-50-05-12-21 Win 64
06/04/2019 99-89-98-69-96-49-94-29 Miss
05/04/2019 18-81-38-83-58-85-78-87 Win 58
04/04/2019 31-13-36-63-69-96-68-86 Miss
03/04/2019 32-23-34-43-35-53-36-63 Win 34
02/04/2019 19-91-39-93-59-95-79-97 Win 93
01/04/2019 56-65-68-86-69-96-44-66 Miss

DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
 DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC Giá 800.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC SIÊU VIP
NGÀY DÀN ĐỀ 4 SỐ KẾT QUẢ
21/05/2019

20/05/2019

19/05/2019

22-77-55-88 Miss

18/05/2019

49-94-48-84 Win 49

17/05/2019

31-13-32-23 Win 32

16/05/2019

84-48-64-46 Miss

15/05/2019

49-94-19-91 Win 19
14/05/2019 55-45-54-58 Miss
13/05/2019 39-93-25-52 Miss
12/05/2019 67-76-68-86 Win 86
11/05/2019 00-01-10-02 Win 00
10/05/2019 78-87-77-76 Miss
09/05/2019 06-60-15-51 Miss
08/05/2019 29-92-28-82 Win 28
07/05/2019 30-03-31-13 Win 30
06/05/2019 51-15-53-35 Miss
05/05/2019 83-38-84-48 Miss
04/05/2019 92-82-72-62 Miss
03/05/2019 03-30-05-50 Win 50
02/05/2019 73-37-74-47 Miss
01/05/2019 40-04-41-14 Win 41
30/04/2019 67-76-68-86 Miss
29/04/2019 47-74-71-17 Win 17
28/04/2019 68-86-78-87 Miss
27/04/2019 19-91-29-92 Win 29
26/04/2019 89-98-96-69 Miss
25/04/2019 98-88-87-78 Win 88
24/04/2019 29-28-27-26 Win 29
23/04/2019 40-04-41-14 Win 41
22/04/2019 23-32-24-42 Miss
21/04/2019 02-20-03-30 Win 03
20/04/2019 58-85-53-35 Miss
19/04/2019 80-08-81-18 Miss
18/04/2019 99-89-98-79 Win 99
17/04/2019 19-91-18-81 Win 19
16/04/2019 33-44-55-66 Miss
15/04/2019 42-24-43-34 Win 43
14/04/2019 37-73-31-13 Miss
13/04/2019 91-19-81-18 Win 81
12/04/2019 21-12-23-32 Miss
11/04/2019 31-13-78-87 Miss
10/04/2019 94-49-84-48 Win 84
09/04/2019 63-36-65-56 Win 65
08/04/2019 23-32-25-52 Miss
07/04/2019 16-61-46-64 Win 64
06/04/2019 99-89-98-69 Miss
05/04/2019 78-87-58-85 Win 58
04/04/2019 38-83-68-86 Miss
03/04/2019 35-53-34-43 Win 34
02/04/2019 19-91-39-93 Win 93
01/04/2019 56-65-68-86 Miss

 

DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC
NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
21/05/2019

20/05/2019

19/05/2019

Đầu 2- Đuôi 7 Miss

18/05/2019

Đầu 4– Đuôi 9 Win  Đầu 4– Đuôi 9

17/05/2019

Đầu 3– Đuôi 2 Win  Đầu 3– Đuôi 2

16/05/2019

Đầu 6- Đuôi 6 Win  Đuôi 6

15/05/2019

Đầu 1– Đuôi 9 Win  Đầu 1– Đuôi 9
14/05/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
13/05/2019 Đầu 5- Đuôi 2 Miss
12/05/2019 Đầu 8– Đuôi 6 Win  Đầu 8– Đuôi 6
11/05/2019 Đầu 0– Đuôi 0 Win  Đầu 0– Đuôi 0
10/05/2019 Đầu 7- Đuôi 6 Miss
09/05/2019 Đầu 5– Đuôi 1 Win  Đầu 5
08/05/2019 Đầu 2– Đuôi 8 Win  Đầu 2– Đuôi 8
07/05/2019 Đầu 3– Đuôi 0 Win  Đầu 3– Đuôi 0
06/05/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
05/05/2019 Đầu 8- Đuôi 8 Miss
04/05/2019 Đầu 9- Đuôi 2 Miss
03/05/2019 Đầu 5– Đuôi 0 Win  Đầu 5– Đuôi 0
02/05/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
01/05/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4– Đuôi 1
30/04/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Win  Đuôi 6
29/04/2019 Đầu 1– Đuôi 7 Win  Đầu 1– Đuôi 7
28/04/2019 Đầu 8- Đuôi 6 Miss
27/04/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Win  Đầu 2– Đuôi 9
26/04/2019 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
25/04/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
24/04/2019 Đầu 2– Đuôi 9 Win  Đầu 2– Đuôi 9
23/04/2019 Đầu 4– Đuôi 1 Win  Đầu 4– Đuôi 1
22/04/2019 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
21/04/2019 Đầu 0– Đuôi 3 Win  Đầu 0– Đuôi 3
20/04/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
19/04/2019 Đầu 8– Đuôi 8 Win  Đầu 8– Đuôi 8
18/04/2019 Đầu 9– Đuôi 9 Win  Đầu 9– Đuôi 9
17/04/2019 Đầu 1– Đuôi 9 Win  Đầu 1– Đuôi 9
16/04/2019 Đầu 5- Đuôi 5 Miss
15/04/2019 Đầu 4– Đuôi 3 Win  Đầu 4– Đuôi 3
14/04/2019 Đầu 3- Đuôi 7 Win  Đuôi 7
13/04/2019 Đầu 8– Đuôi 1 Win  Đầu 8– Đuôi 1
12/04/2019 Đầu 2- Đuôi 1 Miss
11/04/2019 Đầu 7- Đuôi 7 Miss
10/04/2019 Đầu 9- Đuôi 4 Win   Đuôi 4
09/04/2019 Đầu 6– Đuôi 5 Win  Đầu 6– Đuôi 5
08/04/2019 Đầu 2- Đuôi 3 Miss
07/04/2019 Đầu 6– Đuôi 4 Win  Đầu 6– Đuôi 4
06/04/2019 Đầu 9- Đuôi 9 Miss
05/04/2019 Đầu 5– Đuôi 8 Win  Đầu 5– Đuôi 8
04/04/2019 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
03/04/2019 Đầu 3– Đuôi 4 Win  Đầu 3– Đuôi 4
02/04/2019 Đầu 9– Đuôi 3 Win  Đầu 9– Đuôi 3
01/04/2019 Đầu 5- Đuôi 6 Miss

DÀN LÔ 6 SỐ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
 DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP MIỀN BẮC

 

Ngày 6 LÔ VIP Kết quả
21/05/2019

20/05/2019

19/05/2019

58-85-49-9426-62 Trúng 4/6

18/05/2019

16-6128-82-46-64 Trúng 3/6

17/05/2019

18-81-68-8600-22 Trúng 3/6

16/05/2019

12-2158-85-36×2-63 Trúng 5/6

15/05/2019

23-3235-53-36-63 Trúng 4/6
14/05/2019 45-54-38-83-71-99 Miss
13/05/2019 6886-58-85-39-93×2 Trúng 4/6
12/05/2019 16-61-67-76-37-73 Trúng 3/6
11/05/2019 19-91-29-92-89-98 Trúng 3/6
10/05/2019 24-42×2-26-62-08-80 Trúng 4/6
09/05/2019 39-39-25-52-23-32 Trúng 3/6
08/05/2019 25-52-01-10-46-64 Trúng 4/6
07/05/2019 23-32-89-98-37-73 Trúng 4/6
06/05/2019 18-81-29-92-13-31 Trúng 4/6
05/05/2019 58-85-35-53-27-72 Trúng 3/6
04/05/2019 17-71-08-80-13-31 Trúng 3/6
03/05/2019 38-83-58-85-44-33 Trúng 4/6
02/05/2019 06-60-47-74-49-94 Trúng 5/6
01/05/2019 25-52×2-39-93-36-63 Trúng 4/6
30/04/2019 09-90-03-30-27-72 Trúng 5/6
29/04/2019 68-86-24-42-01-10 Trúng 5/6
28/04/2019 35×2-53-49-94-17-71 Trúng 4/6
27/04/2019 78-87-03-30-45-54 Trúng 3/6
26/04/2019 23-32-29-92×2-55-88×3 Trúng 6/6
25/04/2019 28-82-47-74×2-48-84×2 Trúng 5/6
24/04/2019 18-81-13-31-79-97 Trúng 4/6
23/04/2019 17-71-18-81-89-98 Trúng 4/6
22/04/2019 12-21-37-73×2-00-44 Trúng 5/6
21/04/2019 89-98-17-71-69×3-96 Trúng 5/6
20/04/2019 34-43-05-50-36-63 Trúng 3/6
19/04/2019 59-95-01-10-58-85 Trúng 2/6
18/04/2019 25-52-57-75-36-63 Trúng 2/6
17/04/2019 14-41-49-94-33-99 Trúng 3/6
16/04/2019 35-53-17-71-25-52 Trúng 3/6
15/04/2019 28-82-09-90-18-81 Trúng 2/6
14/04/2019 50-36-39-93-77-44 Trúng 2/6
13/04/2019 18-81-09-9026-62 Trúng 3/6
12/04/2019 59-95-15-51-14-41 Trúng 3/6
11/04/2019 01×2-10-58-85-47-74 Trúng 4/6
10/04/2019 49-94-23-32×2-68-86 Trúng 4/6
09/04/2019 36-63-24-42-56-65×3 Trúng 6/6
08/04/2019 17-71-07×2-70-68-86 Trúng 4/6
07/04/2019 18-81-06-60-04-40 Trúng 3/6
06/04/2019 89-72-76-34×2-43-18 Trúng 6/6
05/04/2019 15-51-02-20-38-83 Trúng 2/6
04/04/2019 58-85-14-41-22-77 Trúng 3/6
03/04/2019 38-83-18-81-44-77×2 Trúng 4/6
02/04/2019 24-42-01-10-68-86 Trúng 2/6
01/04/2019 16-61-56×2-65-09-90 Trúng 4/6

LÔ KÉP MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
  LÔ KÉP MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KÉP KẾT QUẢ
21/05/2019

20/05/2019

19/05/2019

44 WIN 44×2

18/05/2019

99 WIN 99

17/05/2019

00 WIN 00

16/05/2019

88 Miss

15/05/2019

33 WIN 33×2
14/05/2019 55 WIN 55
13/05/2019 22 WIN 22
12/05/2019 77 WIN 77×2
11/05/2019 22 WIN 22
10/05/2019 99 WIN 99×2
09/05/2019 66 WIN 66
08/05/2019 99 Miss
07/05/2019 66 WIN 66
06/05/2019 33 WIN 33
05/05/2019 22 WIN 22
04/05/2019 00 WIN 00
03/05/2019 44 WIN 44
02/05/2019 66 WIN 66
01/05/2019 88 WIN 88
30/04/2019 44 Miss
29/04/2019 00 WIN 00
28/04/2019 99 WIN 99
27/04/2019 66 Miss
26/04/2019 88 WIN 88×3
25/04/2019 44 WIN 44
24/04/2019 66 WIN 66
23/04/2019 33 Miss
22/04/2019 00 WIN 00
21/04/2019 77 Miss
20/04/2019 66 WIN 66
19/04/2019 88 WIN 88
18/04/2019 99 WIN 99
17/04/2019 33 WIN 33
16/04/2019 88 WIN 88
15/04/2019 22 WIN 22
14/04/2019 77 WIN 77
13/04/2019 77 Miss
12/04/2019 33 Miss
11/04/2019 88 Miss
10/04/2019 99 WIN 99×2
09/04/2019 22 WIN 22
08/04/2019 77 WIN 77
07/04/2019 00 WIN 00
06/04/2019 88 WIN 88
05/04/2019 66 WIN 66
04/04/2019 22 WIN 22
03/04/2019 77 WIN 77×2
02/04/2019 44 Miss
01/04/2019 55 WIN 55

LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
  LÔ XIÊN 3  MIỀN BẮC Giá 1.000.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC

THỐNG KÊ KẾT QUẢ  DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC
NGÀY LÔ XIÊN 3 KẾT QUẢ
21/05/2019
20/05/2019
19/05/2019 49-94-58 Ăn 49-94-58
18/05/2019 16-61-82 Ăn 16-61-82
17/05/2019 18-81-68 Ăn 81
16/05/2019 12-21-85 Ăn 12-21-85
15/05/2019 23-32-36 Ăn 23-32
14/05/2019 45-54-38 Miss
13/05/2019 68-86-58 Ăn 68-58
12/05/2019 37-73-61 Ăn 61
11/05/2019 19-91-29 Ăn 91-29
10/05/2019 24-42-26 Ăn 42×2-26
09/05/2019 23-32-29 Miss
08/05/2019 25-52-10 Ăn 25-52-10 
07/05/2019 23-32-37 Ăn 23-32
06/05/2019 29-92-18 Ăn 29-18
05/05/2019 27-72-59 Miss
04/05/2019 17-71-80 Ăn 71-80
03/05/2019 38-83-58 Ăn 38-83
02/05/2019 06-60-49 Ăn 06-60-49
01/05/2019 25-52-93 Ăn 52×2-93
30/04/2019 27-72-09 Ăn 27-72
29/04/2019 01-10-68 Ăn 10-68
28/04/2019 49-94-17 Ăn 94
27/04/2019 78-87-45 Ăn 78-45
26/04/2019 23-32-29 Ăn 23
25/04/2019 28-82-74 Ăn 28-74×2
24/04/2019 13-31-19 Ăn 31-19
23/04/2019 18-81-79 Miss
22/04/2019 12-21-37 Ăn 12-37
21/04/2019 17-71-89 Ăn 71-89
20/04/2019 05-50-34 Ăn 05
19/04/2019 59-95-58 Ăn 95-58
18/04/2019 25-52-57 Miss
17/04/2019 14-49-94 Ăn 49-94
16/04/2019 35-71-52 Ăn 71-52
15/04/2019 28-82-09 Miss
14/04/2019 50-36-39 Ăn 39
13/04/2019 09-90-18 Ăn 18
12/04/2019 15-51-59 Ăn 51-59
11/04/2019 47-74-08 Ăn 08
10/04/2019 68-86-49 Ăn 49
09/04/2019 36-63-24 Ăn 36-63
08/04/2019 68-86-17 Ăn 68-17
07/04/2019 18-06-60 Ăn 60
06/04/2019 89-76-34 Ăn 89-76-34×2
05/04/2019 15-51-02 Miss
04/04/2019 58-85-41 Ăn 85-41
03/04/2019 38-18-81 Ăn 18-81
02/04/2019 24-42-01 Ăn 01
01/04/2019 39-93-56 Ăn 56×2
31/03/2019 79-97-03 Ăn 97×3-03
30/03/2019 18-81-36 Ăn 18-36
29/03/2019 48-84-92 Ăn 84-92
28/03/2019 02-20-34 Ăn 02-20
27/03/2019 08-80-79 Ăn 80
26/03/2019 18-81-68 Miss
25/03/2019 30-03-73 Miss
24/03/2019 39-93-94 Ăn 39
23/03/2019 15-51-83 Ăn 15-83
22/03/2019 36-63-67 Ăn 36-63
21/03/2019 48-84-64 Ăn 48-64
20/03/2019 59-95-12 Ăn 59-95×2
19/03/2019 36-63-25 Ăn 63-25
18/03/2019 17-71-08 Ăn 71-08
17/03/2019 12-21-94 Ăn 21×2-94
16/03/2019 06-09-90 Ăn 06-90
15/03/2019 15-51-34 Miss
14/03/2019 29-92-65 Ăn 29-65
13/03/2019 79-97-39 Miss
12/03/2019 34-43-67 Ăn 34-43×2
11/03/2019 27-72-67 Ăn 72
10/03/2019 25-52-23 Ăn 25-52
09/03/2019 69-96-89 Miss
08/03/2019 18-81-38 Ăn 18-81-38×2
07/03/2019 69-96-14 Ăn 69
06/03/2019 38-83-08 Ăn 83×2-08
05/03/2019 27-72-09 Ăn 72-09
04/03/2019 38-83-73 Ăn 38-83
03/03/2019 39-93-16 Ăn 93×2
02/03/2019 02-20-79 Miss
01/03/2019 79-97-24 Ăn 97-24

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
SONG THỦ LÔ CAO CẤP MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

 

 KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY SONG THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
21/05/2019
20/05/2019
19/05/2019 49-94 Win 49-94
18/05/2019 16-61 Win 16-61
17/05/2019 68-86 Win 86
16/05/2019 58-59 Miss
15/05/2019 36-63 Miss
14/05/2019 17-71 Win 17
13/05/2019 58-85 Win 58
12/05/2019 37-73 Miss
11/05/2019 29-92 Win 29-92
10/05/2019 26-62 Win 26-62
09/05/2019 47-74 Win 47-74
08/05/2019 01-10 Win 10
07/05/2019 37-73 Win 29
06/05/2019 29-92 Win 29
05/05/2019 59-95 Miss
04/05/2019 08-80 Win 80
03/05/2019 58-85 Win 85
02/05/2019 49-94 Win 49-94
01/05/2019 39-93 Win 93
30/04/2019 09-90 Win 90
29/04/2019 68-86 Win 68-86
28/04/2019 17-71 Win 71
27/04/2019 78-87 Win 78
26/04/2019 29-92 Win 92×2
25/04/2019 47-74 Win 74×2
24/04/2019 13-31 Win 31
23/04/2019 26-62 Win 62
22/04/2019 37-73 Win 37-73×2
21/04/2019 89-98 Win 89
20/04/2019 34-43 Miss
19/04/2019 01-10 Miss
18/04/2019 57-75 Miss
17/04/2019 49-94 Win 49-94
16/04/2019 17-71 Win 71
15/04/2019 09-90 Miss
14/04/2019 39-93 Win 39
13/04/2019 18-81 Win 18-81
12/04/2019 59-95 Win 59-95
11/04/2019 16-61 Miss
10/04/2019 49-94 Win 49-94
09/04/2019 24-42 Win 42×2
08/04/2019 17-71 Win 17-71
07/04/2019 06-60 Win 60
06/04/2019 76-67 Win 76-67
05/04/2019 15-51 Miss
04/04/2019 14-41 Win 41
03/04/2019 18-81 Win 18-81
02/04/2019 01-10 Win 01
01/04/2019 56-65 Win 56×2

 

BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác cao 99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé. 
 BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC Giá 500.000 VNĐ
 Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 10h00 đến 18h00.
 Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.
 Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 
 Chú ý: SỐ sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

  Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ.

 

 

KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC
NGÀY BẠCH THỦ LÔ MB KẾT QUẢ
21/05/2019
20/05/2019
19/05/2019 49 Win
18/05/2019 82 Win
17/05/2019 81 Win
16/05/2019 12 Win
15/05/2019 23 Win
14/05/2019 45 Miss
13/05/2019 68 Win
12/05/2019 61 Win
11/05/2019 91 Win
10/05/2019 42×2 Win
09/05/2019 72 Win
08/05/2019 25 Win
07/05/2019 23 Win
06/05/2019 18 Win
05/05/2019 10 Miss
04/05/2019 71 Win
03/05/2019 38 Win
02/05/2019 06 Win
01/05/2019 52×2 Win
30/04/2019 27 Win
29/04/2019 10 Win
28/04/2019 94 Win
27/04/2019 45 Win
26/04/2019 23 Win
25/04/2019 28 Win
24/04/2019 19 Win
23/04/2019 89 Win
22/04/2019 12 Win
21/04/2019 71 Win
20/04/2019 05 Win
19/04/2019 95 Win
18/04/2019 25 Miss
17/04/2019 14 Miss
16/04/2019 35 Miss
15/04/2019 28 Miss
14/04/2019 50 Miss
13/04/2019 09 Miss
12/04/2019 14 Miss
11/04/2019 47 Miss
10/04/2019 86 Miss
09/04/2019 36×2 Win
08/04/2019 07×2 Win
07/04/2019 18 Miss
06/04/2019 89 Win
05/04/2019 51 Miss
04/04/2019 85 Win
03/04/2019 38 Miss
02/04/2019 42 Miss
01/04/2019 93 Miss