SOI CẦU MIỀN BẮC

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 Hiện Tại Chúng Tôi đang sử dụng phương pháp Đoán Cầu Theo Nguyên Lý Thiên Văn và Dựa trên Kinh Dịch Bát Quái,  Với Phương Pháp Soi Cầu bằng phần mềm Toán Học nếu Cầu ra giữa 2 phương pháp khớp nhau, Chúng tôi với bắt đầu update lên để phục vụ các bạn, Tất Nhiên sẽ hi hữu có những hôm Cầu lệch,Nhưng tỷ lệ rất nhỏ

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP, 1.000.000 VNĐ

 Bạn sẽ nhận được số trong khoảng thời gian từ 09h0018h10 mỗi ngày.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

SOI CẦU CAO CẤPCHỐT SỐ SIÊU VÍP CLICK ĐỂ XEM!>

A/E LIÊN HỆ KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:  01697.318.402

 NẠP THẺ VÀ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY  

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
 Hôm Nay
27/05/2018 Đầu 5– Đuôi 3 Miss
26/05/2018 Đầu 7– Đuôi 3 Win Đầu 7  Đuôi 3  
25/05/2018 Đầu 3– Đuôi 6 Win Đầu 3  Đuôi 6  
24/05/2018 Đầu 7– Đuôi 6 Win Đầu 7  Đuôi 6  
23/05/2018 Đầu 9– Đuôi 2 Miss
22/05/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Miss
21/05/2018 Đầu 1– Đuôi 9 Win Đầu 1
20/05/2018 Đầu 1– Đuôi 8 Miss
19/05/2018 Đầu 8– Đuôi 5 Win Đuôi 5  
18/05/2018 Đầu 1– Đuôi 0 Win Đuôi 0  
17/05/2018 Đầu 0– Đuôi 0 Miss
16/05/2018 Đầu 7– Đuôi 0 Win Đầu 7  Đuôi 0  
15/05/2018 Đầu 7– Đuôi 6 Win   Đuôi 6 
14/05/2018 Đầu 6– Đuôi 9 Miss
13/05/2018 Đầu 4– Đuôi 5 Miss
12/05/2018 Đầu 8– Đuôi 1 Win Đầu 8  Đuôi 1 
11/05/2018 Đầu 5– Đuôi 4 Win   Đuôi 4 
10/05/2018 Đầu 1– Đuôi 0 Win Đầu 1  Đuôi 0 
09/05/2018 Đầu 9– Đuôi 2 Miss
08/05/2018 Đầu 7– Đuôi 6 Win Đầu 7  Đuôi 6
07/05/2018 Đầu 6– Đuôi 9 Win Đầu 6  
06/05/2018 Đầu 3– Đuôi 8 Win Đầu 3  Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8– Đuôi 2 Win Đầu 8  Đuôi 2
04/05/2018 Đầu 3- Đuôi 1 Win  Đuôi 1 
03/05/2018 Đầu 0– Đuôi 2 Win Đầu 0  Đuôi 2 
02/05/2018 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5– Đuôi 6 Win Đầu 5  Đuôi 6
 30/04/2018 Đầu 1– Đuôi 4 Win Đầu 1  Đuôi 4
 29/04/2018 Đầu 4– Đuôi 7 Win Đầu 4  Đuôi 7
 28/04/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Win Đầu 8– Đuôi 6
 27/04/2018 Đầu 3– Đuôi 0 Win Đầu 3– Đuôi 0
 26/04/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Win Đầu 8– Đuôi 6
 25/04/2018 Đầu 5– Đuôi 0 Win Đầu 5– Đuôi 0
 24/04/2018 Đầu 2- Đuôi 5 Win Đuôi 5
 23/04/2018 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đuôi 9
 22/04/2018 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đuôi 8
 21/04/2018 Đầu 6– Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
 20/04/2018 Đầu 6– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
 19/04/2018 Đầu 8– Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
 18/04/2018 Đầu 2– Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
 17/04/2018 Đầu 6– Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
 16/04/2018 Đầu 4– Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
 15/04/2018 Đầu 5– Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 2
 14/04/2018 Đầu 2- Đuôi 4 Miss
 13/04/2018 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
 12/04/2018 Đầu 1– Đuôi 8 Win Đầu 1 Đuôi 8
 11/04/2018 Đầu 6– Đuôi 5 Win Đầu 6 Đuôi 5
 10/04/2018 Đầu 8– Đuôi 8 Win Đầu 8 Đuôi 8
 09/04/2018 Đầu 2– Đuôi 3 Win Đầu 2 Đuôi 3
 08/04/2018 Đầu 6– Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
 07/04/2018 Đầu 9– Đuôi 8 Win Đầu 9 Đuôi 8
 06/04/2018 Đầu 0– Đuôi 9 Win Đầu 0 Đuôi 9
 05/04/2018 Đầu 9– Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 04/04/2018 Đầu 8– Đuôi 2 Win Đầu 8 Đuôi 2
 03/04/2018 Đầu 4– Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6
 02/04/2018 Đầu 1– Đuôi 2 Win Đầu 1 Đuôi 2
 01/04/2018 Đầu 7– Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
 31/03/2018 Đầu 3– Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
 30/03/2018 Đầu 0– Đuôi 0 Win Đầu 0  Đuôi 0
 29/03/2018 Đầu 6– Đuôi 8 Win Đầu 6  Đuôi 8
 28/03/2018 Đầu 8– Đuôi 7 Win Đầu 8
 27/03/2018 Đầu 6– Đuôi 0 Win Đầu 6
 26/03/2018 Đầu 2– Đuôi 3 Win Đầu 2
 25/03/2018 Đầu 9– Đuôi 2 Win Đầu 9
 24/03/2018 Đầu 4– Đuôi 3 Win Đầu 4
 23/03/2018 Đầu 1– Đuôi 2 Win Đầu 1
 22/03/2018 Đầu 3– Đuôi 4 Win Đầu 3
 21/03/2018 Đầu 8– Đuôi 0 Win Đầu 8
 20/03/2018 Đầu 6– Đuôi 5 Win Đầu 6-Đuôi 5
 19/03/2018 Đầu 9– Đuôi 4 Win Đầu 9-Đuôi 4
NGÀY 17+18    BẢO TRÌ
XIN CẢM ƠN
 16/03/2018 Đầu 4– Đuôi 9 Win Đầu 4-Đuôi 9
 15/03/2018 Đầu 3- Đuôi 7  miss
 14/03/2018 Đầu 2- Đuôi 5  miss
 13/03/2018 Đầu 0– Đuôi 5  Win Đầu 0
 12/03/2018 Đầu 7– Đuôi 6  Win Đầu 7
 11/03/2018 Đầu 2– Đuôi 5  Win Đầu 2
 10/03/2018 Đầu 3– Đuôi 0 Win Đầu 3– Đuôi 0
 09/03/2018 Đầu 2– Đuôi 3 Win Đầu 2– Đuôi 3
 08/03/2018 Đầu 9– Đuôi 8 Win Đầu 9– Đuôi 8
 07/03/2018 Đầu 8– Đuôi 3 Win Đầu 8– Đuôi 3
 06/03/2018 Đầu 3- Đuôi 4  miss
 05/03/2018 Đầu 6– Đuôi 5  Win Đầu 6-Đuôi 5
 04/03/2018 Đầu 7– Đuôi 3 Win Đầu 7– Đuôi 3
 03/03/2018 Đầu 8– Đuôi 6 Win Đầu 8– Đuôi 6
 02/03/2018 Đầu 8– Đuôi 0 Win Đầu 8– Đuôi 0
 01/03/2018 Đầu 2– Đuôi 8 Win Đầu 2– Đuôi 8
 28/02/2018 Đầu 5– Đuôi 7 Win Đầu 5– Đuôi 7
 27/02/2018 Đầu 6– Đuôi 6 Win Đầu 6– Đuôi 6
 26/02/2018 Đầu 3– Đuôi 9 Win Đầu 3-Đuôi 9
 25/02/2018 Đầu 1– Đuôi 0 Win Đầu 1-Đuôi 0
 24/02/2018 Đầu 5– Đuôi 4 Win Đầu 5-Đuôi 4
 23/02/2018 Đầu 4– Đuôi 4 Win Đầu 4-Đuôi 4
 22/02/2018 Đầu 6– Đuôi 5 Win Đầu 6-Đuôi 5
 21/02/2018 Đầu 5– Đuôi 9 Win Đầu 5-Đuôi 9
 20/02/2018 Đầu 3- Đuôi 5 miss
 19/02/2018 Đầu 0– Đuôi 8 Win Đầu 0– Đuôi 8
15-16-17-18 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
 14/02/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đuôi 1
 13/02/2018 Đầu 8– Đuôi 5  Win Đầu 8
 12/02/2018 Đầu 9– Đuôi 3  Win Đầu 9
 11/02/2018 Đầu 6– Đuôi 5  Win Đầu 6
 10/02/2018 Đầu 8– Đuôi 4  Win Đầu 8
 09/02/2018 Đầu 2– Đuôi 4  Win Đầu 2
 08/02/2018 Đầu 7– Đuôi 5  Win Đầu 7-Đuôi 5
 07/02/2018 Đầu 2– Đuôi 5  Win Đầu 2-Đuôi 5
 06/02/2018 Đầu 9– Đuôi 5  Win Đầu 9-Đuôi 5
 05/02/2018 Đầu 2– Đuôi 9  Win Đầu 2-Đuôi 9
 04/02/2018 Đầu 4– Đuôi 3  Win Đầu 4-Đuôi 3
 03/02/2018 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đuôi 1
 02/02/2018 Đầu 7– Đuôi 3 Win Đầu 7-Đuôi 3
 01/02/2018 Đầu 5– Đuôi 1 Win Đầu 5-Đuôi 1
 31/01/2018 Đầu 4– Đuôi 8 Win Đầu 4-Đuôi 8
30/01/2018 Đầu 2– Đuôi 9 Win Đầu 2– Đuôi 9
29/01/2018 Đầu 4– Đuôi 0 Win Đầu 4
 28/01/2018 Đầu 5– Đuôi 1 Win Đầu 5– Đuôi 1
 27/01/2018 Đầu 8– Đuôi 3 Win Đầu 8– Đuôi 3
 26/01/2018 Đầu 4– Đuôi 9 Win Đầu 4
 25/01/2018 Đầu 6– Đuôi 8 Win Đầu 6– Đuôi 8
 24/01/2018 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đuôi 7
 23/01/2018 Đầu 4- Đuôi 1 Win Đuôi 1
 22/01/2018 Đầu 4- Đuôi 8 miss
 21/01/2018 Đầu 3– Đuôi 7 Win Đầu 3
 20/01/2018 Đầu 3- Đuôi 5 miss
 19/01/2018 Đầu 2– Đuôi 1 Win Đầu 2– Đuôi 1
 18/01/2018 Đầu 0– Đuôi 1 Win Đầu 0– Đuôi 1
 17/01/2018 Đầu 0– Đuôi 9 Win Đầu 0– Đuôi 9
 16/01/2018 Đầu 6– Đuôi 5 Win Đầu 6
 15/01/2018 Đầu 9– Đuôi 8 Win Đầu 9– Đuôi 8
 14/01/2018 Đầu 2– Đuôi 1 Win Đầu 2– Đuôi 1
 13/01/2018 Đầu 6– Đuôi 4 Win Đầu 6– Đuôi 4
 12/01/2018 Đầu 7– Đuôi 7 Win Đầu 7– Đuôi 7
 11/01/2018 Đầu 4– Đuôi 9 Win Đầu 4– Đuôi 9
 10/01/2018 Đầu 4– Đuôi 3 Win Đầu 4
 09/01/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu 6– Đuôi 2
 08/01/2018 Đầu 0– Đuôi 8 Win Đầu 0– Đuôi 8
 07/01/2018 Đầu 5– Đuôi 9 Win Đầu 5
 06/01/2018 Đầu 8– Đuôi 9 Win Đầu 8– Đuôi 9
 05/01/2018 Đầu 0– Đuôi 5 Win Đầu 0– Đuôi 5
 04/01/2018 Đầu 7– Đuôi 4 Win Đầu 7– Đuôi 4
 03/01/2018 Đầu 1– Đuôi 7 Win Đầu 1– Đuôi 7
 02/01/2018 Đầu 3– Đuôi 1 Win Đầu 3– Đuôi 1
 01/01/2018 Đầu 6– Đuôi 2 Win Đầu 6– Đuôi 2